12.09.2021.

O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E

24 Niedziela Zwykła

1.  Wspomnienia liturgiczne:

     – poniedziałek 13.09. – św. Jana Chryzostoma bpa  i dK

     – wtorek 14.09. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

     – środa 15.09. –  NMP Bolesnej

     – czwartek 16.09. – św. męcz. Korneliusza pap. i Cypriana bpa

     – sobota 18.09. – św. Stanisława Kostki Patrona Dzieci i Młodzieży

2.  W niedzielę 19.09. o godz. 16.00 w kościele w Urazie spotkanie dla

      Dzieci kl. III i Rodziców, rozpoczniemy przygotowanie do I-ej Komunii św.

3.  Wszystkim Solenizantom i Jubilatom bieżącego tygodnia składam serdeczne

     życzenia Bożego błogosławieństwa.

4.  Dziękuję za posprzątanie kościoła. W tym tygodniu sprzątają Państwo:

     Domicela Kotyla, Małgorzata Hejdysz, Zofia Skowron, Ewa Czarna,

     Agnieszka Zakręta, Wiesława Leśniewska, Magdalena Czopka, Alicja

     Soszyńska.

     Lubnów: Anna Dobrzyniecka, Dominika Ząbek, Agata Kozłowska.                                                                                  

5.  Po Mszy św. można nabyć nowy numer Tygodnika „Niedziela” .

     Są też do nabycia Kalendarze Misyjne na 2022 r. w cenie 10 zł.

     Dochód z tych kalendarzy przeznaczony jest na pomoc finansową

     dla polskich misjonarzy.

6.  W tym tygodniu do soboty włącznie nie będzie Mszy św. w naszej

     parafii, nie będzie też czynna Kancelaria Parafialna. W razie konieczności

     czy potrzeby duszpasterskiej, proszę się kontaktować z ks. Marianem –

     Proboszczem z Rościsławic. nr tel. w poniżej w p. 9.

7.  Intencje mszalne:    

      poniedziałek 13.09.    

      wtorek 14.09.                     

      środa 15.09.                   

      czwartek 16.09.           

      piątek 17.09.              

      sobota 18.09.            

   niedziela 19.09.            8.00 – +Janina 3 r. śm. Michał – im. Socha

                                                   +z rodz.

                                       10.00 – +Stanisław, Genowefa, Ewa Ryszkiewicz

                                       12.00 – +Stanisław  4 r. śm.

                                                   +Bronisława, Józef, Czesław Wideryńscy

8.  W przedsionku kościoła są wyłożone kartki z programem Misji św. które

      będziemy przeżywać w dniach: 26.09. – 03.10. Proszę zabrać do domu,

      zapoznać się, by można zaplanować sobie czas i uczestniczyć w tych

      duchowych ćwiczeniach, których celem jest pogłębienie naszej wiary i

      naszych relacji z Panem bogiem.

9.  W dniach 17.09. – 18.09. piątek – sobota odbędzie się czuwanie naszej

      archidiecezji na Jasnej Górze. Wyjazd w tym roku organizuje

      ks. Proboszcz Marian z Rościsławic. W sprawie wyjazdu można się

      kontaktować z ks. Marianem nr tel. 695 510 267.

Post navigation